กิจกรรมวันสงกรานต์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2559

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ บ้านสงวนพวก บ้านเลขที่18 ซอย18 ถนนหาดวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา9.00 – 12.00 น.  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วม มีการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส การให้พรจาก รศ.ดร. จำเนียร สงวนพวก และ รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี

01

02

03

04

04-0

04-1

04-3

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22