คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการ “ส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิต เสริมสร้างแนวคิดให้รุ่นน้อง”

    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานกิจการนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิต เสริมสร้างแนวคิดให้รุ่นน้อง” คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจแก่นิสิต ด้านระเบียบวินัย ด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาศักยภาพ ฝึกปฏิบัติงานแก่นักกิจกรรม ผู้นำนิสิต เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างเป็นระบบ

 

20615773_1513439388714192_1807876059103208803_o 20617001_1513238215400976_3139199866576503217_o 20626786_1513238818734249_5286349694130585381_o 20689756_1513439812047483_4074063247578797686_o IMAG1244 IMAG1249 IMAG1252 IMAG1254 IMAG1298