(ไทย) พิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Sorry, this entry is only available in Thai.