โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้องKC 200 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -16.30น.

 

3-8-61