โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

เมื่อในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕60  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ  โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) : การกระจายความรู้ถึงสถานศึกษา เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม DSI MAP ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐ และที่สงวนหวงห้ามต่างๆ เวลา ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

IMG_0071IMG_0025

DSI MAP_170914_0132 IMG_9982 IMG_9966 IMG_9956 IMG_9947 IMG_9920 IMG_0062 IMG_0035