การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

28235925_10204662662881831_1210432556_n