การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

28511505_10204662663841855_1857087181_n

 

28459118_10204662663921857_1937067892_n

 

 

28536110_10204662664001859_852064573_n