ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research″

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research″ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม–>คลิ๊กรายละเอียด

Capture