คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมออกบูธด้านการศึกษาในงาน Thailand Products Expo 2018

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมออกบูธด้านการศึกษาในงาน Thailand Products Expo 2018

ระหว่างวันที่ ๗ -๑๐มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๖๑

ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

GI NEW2018-29-02-01

S_8083396961291

S_8083396672199

S_8083396993138

S_8083396844356

S_8083396877092

S_8083396924539