คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เพิ่มช่องทางติดต่อทาง Line@

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารทาง Line@ ไม่ว่าท่านจะเป็นทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือศิษย์ในอนาคต ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ที่สนใจ สามารถแอดมาได้ง่ายๆโดยสแกน QRcodeในภาพ

Poster