คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯได้เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯได้เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง เพื่อไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอกของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แก่นักเรียน คุณครูที่สนใจ
ในการนี้ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณโรงเรียนวัดป่าประดู่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกให้ทางคณะฯได้เข้าไปจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

 

82854903_2723755687852944_864684905047523328_n 83898441_216552846175952_226353203225034752_n 83919869_229754808029038_2541215386062290944_n 83944421_254305028889511_3237110438609027072_n 83978379_529330061035995_2663577548331417600_n 84002448_584295125634951_6857345549297778688_n 84021911_631472084272806_6585052173283885056_n 84032175_228678184827681_4310430505410494464_n 84084337_620720798725073_2848549188336091136_n 84089021_520206945269303_7771162329000968192_n 84181097_200212531379830_4885423822007697408_n 84183486_522238898701087_3306856614392233984_n 84193614_217831542573292_7132516501860384768_n 84275026_128782785011861_6897921088890601472_n 84284593_503724220527127_281666493597351936_n 84299912_220980958936340_1257866616712986624_n 84332718_546165089346752_2870472213243363328_n 84334869_869033633551807_5086736090291765248_n 84358918_272742057035653_4138374759777828864_n 84403606_207589940398352_5029574512283222016_n 84493435_2473935772920135_5152131747671965696_n 84513861_545624926053070_5044831829551480832_n 84617166_498736207687785_6412754934525067264_n 84698509_565557594033318_8710097902812266496_n 84728870_781806965647729_2571342425570148352_n 84762252_2598563300464589_4928676938702127104_n 84843067_227785534885166_4123186286540357632_n 84849591_424517818308489_1460411729589567488_n 84889414_505026317061462_6704146866168135680_n 84895503_1035543520158399_3947131943534985216_n 84899396_492504221413210_3167811124108197888_n 84941765_3155059111190323_5561734227411599360_n 84977474_121819562493684_57703744615219200_n 85188778_1297574927115873_3021915998505664512_n