คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ‘เกาะสีชัง’ จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกาะสีชัง

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ‘เกาะสีชัง’ จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกาะสีชัง ตามแนวทางที่ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ชี้แนะ โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศึกษาทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังจากการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับสร้างเป็นปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม

eec-focus-koh-sichang-logistics-hub-1068x561