คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ Prof em. Armin GRUEN

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ Prof em. Armin GRUEN เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมสอนในหัวข้อ 4D model ภายใต้หลักสูตร SCGI Master Program ของคณะฯ ในอดีต Prof em. Armin GRUEN เป็นศาสตราจารย์ทางด้าน Photogrammetry สังกัด The Institute of Geodesy and Photogrammetry (IGP), Federal Institute of Technology (ETH) Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นประธานในกลุ่ม ISPRS WG V/6 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Scientific-technical leader of Virtual Singapore ภายใต้ Future Cities Laboratory, ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ S__8101897 S__8101896