(ไทย) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Sorry, this entry is only available in Thai.