คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ ได้เข้าร่วม ปฏิบัติการล่าช้างป่า “ไอ้งาสั้น” พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ ได้เข้าร่วม ปฏิบัติการล่าช้างป่า “ไอ้งาสั้น” พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยนำโดรนมาช่วยปฏิบัติภารกิจ จำนวน ๓ ลำ ในการบินทำเเผนที่ เเละบินหาพิกัดช้าง โดยสัญญาณระบบ GPS จากโดรน สามารถจับความร้อนไอ้งาสั้นได้ การนำโดรนมาช่วยปฏิบัติภารกิจ สามารถลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจุดที่ช้างอยู่เป็นพื้นที่ป่าลึก เเละมีความรก จึงมองเห็นได้ยากลำบาก 

** หน่วยงานใดที่สนใจการสำรวจพื้นที่โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจ สามารถติดต่อได้ที่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา โทร (๐๓๘) ๑๐๒ ๓๒๘