คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS

รอบที่ 1  Portfolio

รับสมัคร                        5-19  มกราคม 64

ประกาศผล                   29 มกราคม 64

สอบสัมภาษณ์              6-7 กุมภาพันธ์ 64

ยืนยันสิทธิ์                    22-23  กุมภาพันธ์ 64

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

038-102 328 , 090 998 2741

https://www.facebook.com/GeoInformaticsBuraphaUniversity