ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รายละเอียดสามารถดาวนืโหลดได้ดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครอาจารย์

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย