(ไทย) มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Wuhan University และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

Sorry, this entry is only available in Thai.