ร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทำบุญถวายพัตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทำบุญถวายพัตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดเก่าโบราณ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ถวายเทียน-01