วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://scgi.gistda.or.th/