Health GIS seminar

 

ขอเชิญ…คณาจารย์ บุคคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป…เข้าร่วม ” สัมมนาวิชาการ Health GIS ” กรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง 089-0950626 ด่วนครับ รับจำนวนจำกัด..!!
17757940_1392311