G-CON 2019

เปิดรับสมัครแล้ว G-CON 2019 ปั้นไอเดียธุรกิจสู่สตาร์ทอัพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 490,000 พร้อมตัวเครื่องบินรวม 15 ที่นั่ง หัวข้อในปีนี้คือ Logistics และ Resource Management ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ skp.gistda.or.th/gcon หรือ facebook.com/gconbygistda ส่งใบสมัครได้ที่ kittitouch@gistda.or.th ติดต่อ นายกิตติธัช 085-195-5126 poster_Gcon2019_V3