ขอเชิญนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลประวัตินิสิต พร้อมส่งรูปถ่ายชุดครุย

 

web2

 

ขอเชิญนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลประวัตินิสิต พร้อมส่งรูปถ่ายชุดครุย โดยต้องทำให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้

 

  1. กรอกข้อมูลและนำมาส่งด้วยตัวเองที่ ห้องประชาสัมพันธ์ด้านหน้า คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยสามารถโหลดเอกสารการกรอกข้อมูลได้ที่นี่-> เอกสารกรอกข้อมูลประวัตินิสิต-ปีการศึกษา-2557.pdf

  2. กรอกข้อมูลและส่งไฟล์แนบมาทางอีเมล์ ที่ gi.buu2556@gmail.com โดยสามารถโหลดเอกสารการกรอกข้อมูลได้ที่นี่-> เอกสารกรอกข้อมูลประวัตินิสิต-ปีการศึกษา-2557.docx 
  3. กรอกทางเอกสารออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ กรอกข้อมูลออนไลน์  แล้วให้นิสิตส่งรูปถ่ายชุดครุยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นไฟล์ดิจิตอล จำนวน 1 รูป มาที่อีเมล์ gi.buu2556@gmail.com พร้อมกรอกรายละเอียดมาในอีเมล์ ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล + รหัสประจำตัวนิสิต