คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2560 สามารถโหลดแบบใบสมัครได้ที่นี้—>ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

A2-2017-2resize