ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก(ค่าย1)เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก(ค่าย1)เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561
รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>ประกาศผล-สอวน