eec-focus-koh-sichang-logistics-hub-1068x561
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ‘เกาะสีชัง’ จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกาะสีชัง
อ่านต่อ
49001724_10156641991816265_5759257101884981248_o
จิสด้าเปิดสายด่วน “เกาะติดปาบึก” เพื่อไว้บริการข้อมูลและรับเรื่องจากหน่วยงาน/ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
Capture
The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research
แผนที่ภาษี รุ่น 2
(ไทย) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๒)