ติดต่อ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169

ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131


 โทรศัพท์ 038 – 102328

 โทรสาร 038 – 102379