ติดต่อ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169

ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131


 โทรศัพท์ 090 – 9982741

 โทรสาร  –