กิจกรรมนิสิต,บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

Punsa
โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561
35425363_1802558733112945_7230705162258481152_o
นิสิตคณะภูมิฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน ในโครงการ One World One Ocean
56924
โครงการเรียนรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติการภาคสนาม ปีการศึกษา 2560
IMG_1824
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
24099469_1614025981966222_56628049_n
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
24099140_1614020355300118_1915246779_n
พิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
_MG_0087
กิจกรรมการปลูกป่า และศึกษาดูงานแนวทางเศรษกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
IMG_0071
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)
IMAG1437
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อวกาศ และร่วมแข่งขันพัฒนา Wep Application ด้วยระบบ GISTDA Portal
20544008_1512390655485732_7490836384728177400_o
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560