กิจกรรมนิสิต,บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

IMG_2047
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา พ.ศ.2561
IMG_1217
โครงการรวมพลังจิตอาสารักมหาวิทยาลัยบูรพา
IMG_0525
พิธีไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
3-8-61
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
IMG_0671
ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
Punsa
โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561
35425363_1802558733112945_7230705162258481152_o
นิสิตคณะภูมิฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน ในโครงการ One World One Ocean
56924
โครงการเรียนรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติการภาคสนาม ปีการศึกษา 2560
IMG_1824
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
24099469_1614025981966222_56628049_n
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560