ข่าวประชาสัมพันธ์

246676
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทย...

Picture3
โครงการ “ฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางบกและแนวชายฝั่ง ด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (Drone) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ”

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ตำแหน่งคณบดี ได้จั...

96239718_3091927307495908_8265249663016239104_o
ประกาศรับสมัครเข้าร่วม ” โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน “

รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ http://training.gistda.or.th/forest/  

S__5751273
GRC Visa Service during COVID-19

331917
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ประชาสัมพันธ์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับส...

84084337_620720798725073_2848549188336091136_n
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯได้เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯได้เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดป่าปร...