ข่าวประชาสัมพันธ์

148264
ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพพื้นที่”

ขอเชิญหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC เข้าร่วมงาน “โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพพื้นที่” วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม...

poster_Gcon2019_V3
(ไทย) G-CON 2019

Sorry, this entry is only available in Thai.

motivate_learning-2-768x578
Call for application : The Spatial Exchange Program

Call for application : The Spatial Exchange Program mere detail...

motivate_learning-2-768x578
Call for application : The ISPRS Student Consortium Summer School and Hackathon

Call for application : The ISPRS Student Consortium Summer School...

1 2 3 8