ข่าวประชาสัมพันธ์

07
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการ บริการวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน&...

10
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มีการให้ความรู้เก...