ข่าวประชาสัมพันธ์

img_6708
วันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2558

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2558 ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์...

bikefordad01
โครงการปั่นจักรยานเพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ...

01
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2558 มีการถวายเทียนพรรษ ถวาย...

Burapha_resize
ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจากอากาศยานไร้คนขับ ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจาอากาศยานไร้คนขับ (UAV รุ่น MPAX8) ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

07
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการ บริการวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน&...

10
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มีการให้ความรู้เก...