ข่าวประชาสัมพันธ์

esg_cover
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคลิ...

S__18866191
การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Drone และการสร้างข้อมูลเมืองด้วย GIS

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาต เทศบาลจังหวัดชลบุรี ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน โด...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
EEC โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าหารือเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 3 เกาะ EEC ที่ อบจ.ระยอง เรื่อง เกาะเสม็ด

EEC โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าหารือเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 3 เกาะ EEC ที่ อบจ.ระยอง / ในการนี้ คณะภูมิสารสน...

71844097_3073039892769319_747467417814302720_o
ภาพและ Presentation โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAS)” เพื่อการทำข้อมูลวิทยาการแผนที่

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAS) เพื่อจัดทำแผนที่และข้อมูลวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 – 9 ตุลา...

71098140_3047742955299013_953042883521282048_o
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAS)” เพื่อการทำข้อมูลวิทยาการแผนที่

ครั้งแรกในประเทศไทย กับกิจกรรมการพัฒนากำลังคนสนับสนุน 10 S-Curve ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC & EEC-HDC) “...

351469
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นิสิตช่วยงาน Past Time คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นิสิตช่วยงาน Past Time คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563 R...

S__8101896
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ Prof em. Armin GRUEN

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ Prof em. Armin GRUEN เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมสอนในหัวข้อ 4D model ภา...

announce
ประชาสัมพันธ์การติดต่องานวิชาการ

นิสิตที่จะติดต่องานวิชาการสามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้ งานวิชาการระดับปริญญาตรี นางสาววัชรา นาวีพงษ์ผจญ (พี่เจี๊ยบ) เบอร์ ...

69584490_2540138886008089_4271504735770509312_n
BIZ-GIS STARTUP 2019

💡📝 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 น้อง ๆ สุดปลื้ม ได้ทั้งความรู้ และความสนุกจากกิจกรรมทดลองเขียนธุรกิจจากความสร้างสรรค์ และเกมส์...

47473282f6c134814ecfdff22f32c324875f0b723a42efd36a00cbdf5161b62d
การสัมมนาวิจัย อีอีซี “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ” ที่สถาบันบัวมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิจัย อีอีซี “แนวทางแก้ไข...