ข่าวประชาสัมพันธ์

timeline_20190202_190814
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019)

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovati...

S__65241099
DRONE iDEAS รุ่นที่ 3

เชิญชวนนิสิตนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “นวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต DRONE iDEAS รุ่นที่ 3” ณ ม...

49946686_1221327568024576_2470816005882904576_n
GMC 2019 เฟ้นหาสุดยอด สื่อภูมิสารสนเทศ

การผลิตสื่อภูมิสารสนเทศเปรียบเสมือนการพาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อ...

eec-focus-koh-sichang-logistics-hub-1068x561
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ‘เกาะสีชัง’ จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกาะสีชัง

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ‘เกาะสีชัง’ จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเ...

Capture
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research″

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th 2019 Burapha University International Conference on Inte...

แผนที่ภาษี รุ่น 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๒)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่...

SS web
SCI-TECH 2018 Science and Technology Match-3

With Geoinformatics The honor of being the main host for the 3rd Science and Technology Relations Program for the academ...