ข่าวประชาสัมพันธ์

Poster
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เพิ่มช่องทางติดต่อทาง Line@

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารทาง Line@ ไม่ว่าท่านจะเป็นทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือศ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) หรือ SCGI Master Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ...

motivate_learning-2-768x578
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Spatial Exchange Program

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Spatial Exchange Program รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก–> s...

motivate_learning-2-768x578
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ISPRS Student Consortium Summer School and Hackathon

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ISPRS Student Consortium Summer School and Hackathon รายละเอียด...

S_8083396844356
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมออกบูธด้านการศึกษาในงาน Thailand Products Expo 2018

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมออกบูธด้านการศึกษาในงาน Thailand Products Expo 2018 ระหว่างวันที่ ๗ -๑๐มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๖๑ ณ ศู...

S_8083389600987
โครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั...

Untitled-2
วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program รายละเอียดเพิ่มเติม : http://scgi.gistda.or.th/    

a4-2
การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดย นายพิเศษ เสนาวงษ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีพ...

30-04-61
การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์ แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์  แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  วั...

Untitled-2
หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน จำนวน ...