ข่าวประชาสัมพันธ์

Waikru2017
พิธีไหว้ครู และแสดงมุฑิตาจิต แด่คณาจารย์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทุกระดับ ร่วมประกอบพิธีไหว้ครู และแสดงมุฑิตาจิต แด่คณาจารย์ คณะภูมิส...

การแข่งขันการพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal

    ผลการแข่งขันการพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ทีม Zircon จากการรวมตัวของนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ...

Khaolam_001
แผนที่ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จากอากาศยานไร้คนขับ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตรอาจารย์ประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและทีมงาน ได้ลงพื้นท...

21057945_10155622093892943_1666173168_o
กิจกรรม One day sharing 2017 โดย i-Bitz

กิจกรรม One day sharing 2017 โดย i-Bitz ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 1  อาคารฉลอง 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2) วันที่ 28 สิงหาคม ...

19814168_1492339700801518_1088933819_o
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560

เอกสาร กำหนดการ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังแน...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพั...

pro
ประชุมสัมมนา เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR

          ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน ...