ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนที่ภาษี รุ่น 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๒)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่...

SS web
SCI-TECH 2018 Science and Technology Match-3

With Geoinformatics The honor of being the main host for the 3rd Science and Technology Relations Program for the academ...

BUU_LTAXA4
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๑)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่...

ขอให้ส่วนงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์เป้าที่4 (เป้าหมายที่4)

ขอให้ส่วนงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์เป้าที่4 (เป้าหมายที่4) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ...

kae
ด่วน !!! ขยายเวลา รับสมัครทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร SCGI Master Program ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

จิสด้า หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้จัดทำ Memo...

slide
โครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนิสิต รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาต่อระด...

148264
ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพพื้นที่”

ขอเชิญหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC เข้าร่วมงาน “โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในร...

poster_Gcon2019_V3
G-CON 2019

เปิดรับสมัครแล้ว G-CON 2019 ปั้นไอเดียธุรกิจสู่สตาร์ทอัพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 490,000 พร้อมตัวเครื่องบินรวม 15 ที่นั่ง...