ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม ” โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน “

รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ http://training.gistda.or.th/forest/  

GRC Visa Service during COVID-19

การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Drone และการสร้างข้อมูลเมืองด้วย GIS

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาต เทศบาลจังหวัดชลบุรี ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน โด...

EEC โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าหารือเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 3 เกาะ EEC ที่ อบจ.ระยอง เรื่อง เกาะเสม็ด

EEC โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าหารือเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 3 เกาะ EEC ที่ อบจ.ระยอง / ในการนี้ คณะภูมิสารสน...

ภาพและ Presentation โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAS)” เพื่อการทำข้อมูลวิทยาการแผนที่

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAS) เพื่อจัดทำแผนที่และข้อมูลวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 – 9 ตุลา...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAS)” เพื่อการทำข้อมูลวิทยาการแผนที่

ครั้งแรกในประเทศไทย กับกิจกรรมการพัฒนากำลังคนสนับสนุน 10 S-Curve ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC & EEC-HDC) “...

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นิสิตช่วยงาน Past Time คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นิสิตช่วยงาน Past Time คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2563 R...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ Prof em. Armin GRUEN

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ Prof em. Armin GRUEN เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมสอนในหัวข้อ 4D model ภา...

ประชาสัมพันธ์การติดต่องานวิชาการ

นิสิตที่จะติดต่องานวิชาการสามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้ งานวิชาการระดับปริญญาตรี นางสาววัชรา นาวีพงษ์ผจญ (พี่เจี๊ยบ) เบอร์ ...

BIZ-GIS STARTUP 2019

💡📝 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 น้อง ๆ สุดปลื้ม ได้ทั้งความรู้ และความสนุกจากกิจกรรมทดลองเขียนธุรกิจจากความสร้างสรรค์ และเกมส์...