ข่าวประชาสัมพันธ์

Dugong
โครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนบริเวณชายหาดหยงหลิงและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

                   โครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนบริเวณชายหาดหยงหลำและเกาะมุก อุ...

17757940_1392311
Health GIS seminar

  ขอเชิญ…คณาจารย์ บุคคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป…เข้าร่วม ” สัมมนาวิชาการ Health GIS ” ...

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์พรรณนิกา
การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ...

17106182_1411712048860653_1901901776_o
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใ...

15936496_1136851439759580_3627638717436026283_o
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล (Road Show) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เดินหน้ามอบความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับนักศึกษากันอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมสัญจรเครือข่า...