Untitled Document
.:: Kasetsart University ::.
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองชนมพรรษา 83 พรรษา

[รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ : 2015-08-19
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2558 มีการถวายเทียนพรรษ ถวายภัตตาหารและสังฆทาน [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ : 2015-07-29
ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจากอากาศยานไร้คนขับ ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจาอากาศยานไร้คนขับ (UAV รุ่น MPAX8) ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558กดดูภาพต้นฉบับได้ที่นี้ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
  วันที่ : 2015-07-20
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558


คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และได้นำอากาศยานไร้คนขับทั้งแบบ Multirotor และแบบ Fixedwing มาตั้งแสดงภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าชมภายในงานเป็นอย่างมาก [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ : 2015-07-10
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน" ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน" ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ และมีการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่อาศัยภายในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลชุมชนตาลล้อม1และชุมชนตาลล้อม2 [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ : 2015-07-10

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-08-10
คู่มือการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-08-06
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-08-06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4
รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-08-06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4
รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
  วันที่ :
2015-08-06

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ 041/2556เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556ตำแหน่ง นักวิจัย เลขประจำตำแหน่ง 90939 สังกัด สำนักงานคณบดีนางสาวสัมปดี สงวนพวกรายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-23
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ 040/2556เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2556ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 90909 สังกัด สำนักงานจัดการศึกษานางสาวพิชิตพร ผลเกิดดีรายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-23
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ราชบุรี รับสมัครเข้าทำงาน ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 13000 รับสมัครถึง 30 กันยายน 2556 นีรายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ 038/2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-04
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ประกาศคณะภูมิสารสนเทศาสตร์ที่ 037/2556เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556ตำแหน่งนักวิจัย เลขที่ 90939 จำนวน 1 ตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับสมัครจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2556โหลดใบสมัคร [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-09-03

นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งประเพณีเขามุกและเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
  วันที่ :
2014-07-08
นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมภูมิศาสตร์สัมพันธ์ ณ เชียงใหม่
นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมงานภูมิศาสตร์สัมพันธ์ กับภาควิชาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-11-13
กิจกรรมไหว้ครูเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2556 ไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี และมีรศ.ดร.จำเนียร สงวนพวก พร้อมด้วยรศ.ดร.แก้ว นวลฉวีเป็นเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ในงานครั้งนี้มีนิสิตภายในคณะเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และในงานยังมีการมอบริสแบนด์ให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมงานด้วย [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-11-07
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี       ขอเชิญนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูแสดงมุฑิตาจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. สถานที่จัดงาน ณ. หอประชุมธำรงบัวศรี ห้องประชุมใหญ่****อย่าลืม****   [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
นายปรเมศร์ กุลนิธิชัย
  วันที่ :
2013-08-22
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ [รายละเอียดเพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์โดย :
  วันที่ :
2012-07-04

 

ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม

คณบดี
ลิงห์หน่วยงานอืน ๆ
ลิงค์อื่น ๆ ภายในคณะ
 

ดู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Untitled Document

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๓๒๘ โทรสาร ๐๓๘ - ๑๐๒๓๗๙
site stats