คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565 ค่ายที่ 1

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ด้านวิชาภูมิศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น ในวันนี้น้อง ๆ จำนวน 35 คนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวน 253 คน เข้ารับการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่งในรอบนี้ จะทำการคัดเลือกน้องๆให้เหลือ 6 คน เพื่อเป็นผู้แทนระดับ ภาคตะวันออกเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ และอาจได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศอินโดนีเซียด้วย

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebookคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

th