คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

มองบางแสนรอบด้านในแบบ 3 มิติ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตรดำเนินการโครงการจัดสร้างข้อมูลบิ๊กดาต้าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) โดยประยุกต์โดรนและดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ร่วมกับเทศบาลแสนสุข โดยมีการลงพื้นทีเก็บข้อมูลพื้นที่และประยุกต์วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Technology & Geoinformation Science) ดำเนินการสร้างแผนที่บางแสน 3 มิติ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาเมืองบางแสนให้สมกับเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ต่อไปในอนาคต ท่านใดสนใจสามารถเข้าใช้งานและรับชมแผนที่บางแสน 3 มิติ ออนไลน์ ได้ที่ -> 3D Bangsaen Bigdata
th