คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 :- สำหรับรอบที่ 1 Portfolio

ใครสนใจอาชีพใหม่ตรงเทรนด์ปัจจุบัน นักเทคโนโลยีสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาAI และ Machine Learning นักธุรกิจStart up ด้านภูมิวิศวะ พวกเราคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์พร้อมเปิดรับน้องๆรุ่นใหม่ปี66แล้ว

📣คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 :- สำหรับรอบที่ 1 Portfolio
TCAS66 รอบ Portfolio คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับทั้งสิ้น7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
2. โครงการเพชรตะวันออก TCAS
3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) TCAS
4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
5. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
6. โครงการ สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
7. โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย)
*ผู้ที่สมัครจากทุกโครงการต้อง :
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
– ไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

โดยมีช่วงเวลาการรับสมัครและขั้นตอนอื่น ดังนี้
รับสมัคร// 24 พฤศจิกายน 2565 – 18 มกราคม 2566
ประกาศผล// 25 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์// 28 – 29 มกราคม 2566
ยืนยันสิทธิ์// 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
☎️ 038-102 363 ต่อ 102 , 090 998 2741
http://regservice.buu.ac.th/
http://geo.buu.ac.th/tcas/

th