คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี4 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่4 กับหัวข้อ”เคล็ดไม่ลับ สู่ความสำเร็จ” วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องQS2-103 ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2

 

th