คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการปั่นจักรยานเพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการปั่นเพื่อพ่อของแผ่นดิน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน การกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร นำโดยท่านดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

bikefordad01

bikefordad02

bikefordad04

bikefordad07

bikefordad03

bikefordad06

bikefordad08

bikefordad09

bikefordad05

bikefordad16

bikefordad10

bikefordad11

bikefordad12

bikefordad13

bikefordad15

th