คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการสำรวจช้างป่า ณ สวนป่าทองผาภูมิ

โครงการสำรวจช้างป่า ณ สวนป่าทองผาภูมิ (ออกอากาศ รายการ “เยาวชนคนทันโลก” สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT) โดยมี ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร อาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมทำงานในโครงการนี้ด้วย

 

https://youtu.be/7kY6cr5qcQM

 

 

 

https://youtu.be/VyTG8WiR7Zg

th