คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

วิดีทัศน์จากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ถ่าย ปรากฎการณ์ Plankton Bloom ณ ชายหาดบางแสน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

          วิดีทัศน์จากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ถ่ายปรากฎการณ์ Plankton Bloom ณ ชายหาดบางแสน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
สำรวจโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร และทีมงาน Laboratory of Geoinformation for Natural Resources and Environmental Development (GNED) จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำรวจและบันทึกภาพวิดีทัศน์สภาพริมชายหาด ระยะทางและทิศทางของกระแสน้ำที่เกิดปรากฎการณ์แพลงตอนบูม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการต่อไป

 

          โดยปรากฏการณ์ Plankton Bloom หรือปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ (water discolouration)เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว (บลูม หรือ Bloom)ของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากแพลงก์ตอนเหล่านี้ต่างก็มีสีในตัวเอง เมื่อเกิดการเจริญเติบโตจำนวนมาก จึงทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนไปตามสีของแพลงก์ตอนชนิดที่มีมากในขณะนั้น เช่น สี แดง เกิดจากแพลงก์ตอนสกุล เซอราเตียม (Ceratium sp.) สีส้มเกิดจากสกุลเพอริดิเนียม( Peridinium sp.) หรือ สีเขียวเกิดจากสกุลนอคติลูกา ( Noctiluca sp.) เป็นต้น  

          ส่วนสาเหตุการเกิดปรากฏการณน้ำทะเปลี่ยนสีคาดว่าเกิดจากช่วงนี้มีฝนตกหนักบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการชะล้างเอาแร่ธาตุจากหน้าดินไหลลงสู่ทะเลจำนวนมาก กอปรกับน้ำทิ้งจากบา้นเรือนที่มีปรริมาณธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจนและฟอสเฟตมากอยู่แล้ว จึงยิ่งเหมือนเติมปุ๋ยลงน้ำทะเล ขณะเดียวกัน อุณหภูมิ ความเค็มของนน้ำทะเล รวมถึงแสงแดดอยู่ในช่วงพอเหมาะจึงทำให้แพลงก์ตอนเกิด การสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปกคลุมผิวหน้าน้ำ  ดังนั้นเมื่อมีปริมาณแพลงก์ตอนมากก็ยิ่งทำให้มีการใช้ออกซิเจนในการหายใจมากตามไปด้วย ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำจึงลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเมื่อแพลงก์ตอนหนาแน่น เซลล์บางส่วนก็จะตาย แบคทีเรียจะย่อยสลายโดยต้องใช้ออกซิเจนอีก ส่งผลทำให้น้ำเริ่มเน่า สิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำ สัตว์หน้าดิน และสัตว์ที่ฝังตัวอยู่ในดินเริ่ม ขาดอากาศหายใจและตายเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นว่ามีทั้งปลา ไส้เดือนดิน หอยทับทิม ปูเสฉวน หอยเสียบ ปูม้า ปลาลิ้นหมา ขึ้นมาตายจำนวนมาก

th