คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 4 เรื่อง วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

13820348_10202102566161013_280811222_n

 

13883669_10202102566201014_1751542307_n

 

13872431_10202102566281016_1053750299_n

 

13874993_10202102566121012_840433193_n

th