คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอันได้แก่

  • อากาศยานไร้คนขับ (UAV)
  • ระบบ GPS
  • อุปกรณ์สำรวจรังวัด
  • การอ่านแผนที่
  • กล้องมองภาพ3มิติ

 

17106182_1411712048860653_1901901776_o

17121347_1411711908860667_1833926333_o

17193751_1411712045527320_118546483_o

17175956_1411711985527326_2052104329_o

17148724_1411712005527324_35746975_o

17142313_1411711982193993_1430105517_o

17142262_1411712008860657_1465016448_o

17122097_1411711998860658_1920357344_o

 

17121512_1411711912194000_617033639_o

17121500_1411712052193986_1282228318_o

17121480_1411711882194003_916088966_o

17121479_1411712002193991_1371121159_o

17122062_1411711898860668_216544344_o

Burapha University, in cooperation with Geoinformatics A quality education program was developed to improve the learning potential of students in the eastern region on 25-26 Febuary 2017. Highschool students in the Eastern Region participated in the project. The Geoinformatics Faculty has organized activities to provide knowledge about geo-informatics technology include

  • Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
  • GPS system
  • Surveying Equipment
  • Map reading
  • 3D viewer

 

17106182_1411712048860653_1901901776_o

17121347_1411711908860667_1833926333_o

17193751_1411712045527320_118546483_o

17175956_1411711985527326_2052104329_o

17148724_1411712005527324_35746975_o

17142313_1411711982193993_1430105517_o

17142262_1411712008860657_1465016448_o

17122097_1411711998860658_1920357344_o

17121512_1411711912194000_617033639_o

17121500_1411712052193986_1282228318_o

17121480_1411711882194003_916088966_o

17121479_1411712002193991_1371121159_o

17122062_1411711898860668_216544344_o

th