คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

Health GIS seminar

 

ขอเชิญ…คณาจารย์ บุคคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจทั่วไป…เข้าร่วม ” สัมมนาวิชาการ Health GIS ” กรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง 089-0950626 ด่วนครับ รับจำนวนจำกัด..!!
17757940_1392311

 

Invited lecturers, staffs, students and interested parties to participate in the “Health GIS seminar” , please contact for reservation to 089-0950626.

17916336_1402093453159477_1298737501_o

th