คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560Presentation Thesis proposal Of graduate students of faculty of Geoinformatics on Friday April 7 2017

17807166_10203199072772993_827747609_n

 

 

17821100_10203199072732992_2056753516_n

 

17821085_10203199072852995_640848993_n

17807166_10203199072772993_827747609_n

 

17821085_10203199072852995_640848993_n

 

17821100_10203199072732992_2056753516_n

th