คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560Sports Competition in Burapha University, 2016

เอกสาร กำหนดการ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ -> เอกสารแนบ

 

19814168_1492339700801518_1088933819_o

19858725_1492339704134851_1416734368_n

 

 

Documents for the Burapa University Athletes’ Course Schedule, 2560, 20-27 July 2016 ->Download

19814168_1492339700801518_1088933819_o

19858725_1492339704134851_1416734368_n

 

th