คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

กิจกรรม One day sharing 2017 โดย i-Bitz

กิจกรรม One day sharing 2017 โดย i-Bitz ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 1  อาคารฉลอง 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2) วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

 

21057945_10155622093892943_1666173168_o

th