คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

แผนที่ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จากอากาศยานไร้คนขับ วันที่ 28 สิงหาคม 2560Map of the flooding area in Saensuk district from the aerial drone on 28 August 2017

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตรอาจารย์ประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ทำการบันทึกภาพภาพเหตุการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

BypassNongmon_001

BypassNongmon2_001

 

Khaolam_001

 

 

   Khaolam2_001

On August 28, 2017, Dr. Krisanuy Charoenchit, Lecturer, Faculty of Geoinformatics Burapha University and staff was taken to recording image the area of  flood events from high angle with aerial drone at Saensuk district, Chonburi Province.

BypassNongmon_001

BypassNongmon2_001

Khaolam_001

   Khaolam2_001

th