คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ–>ประกาศ-สวอน. (1)

th